LCN – wspiera działanie szkół i uczelni wyższych

class

Firma ISSENDORFF KG wspólnie z firmą LCN Polska są bardzo zainteresowane tym aby temat “Inteligentnych Instalacji” (LCN) trafił do jak największej rzeszy specjalistów z dziedziny Elektrotechniki.
Jednym z najważniejszych kanałów informacji jest szkolnictwo. Dlatego wypracowaliśmy specjalny program dla szkół i uczelni mający na celu wyposażanie pracowni techniczno-dydaktycznych w komponenty LCN. Z tego preferencyjnego programu skorzystało już wiele szkól i uczelni w całej Polsce. Z tymi ośrodkami LCN Polska prowadzi ścisłą współpracę w zakresie szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń.

W czwartym kwartale 2008 roku, LCN Mazowsze przystąpił do nieograniczonego przetargu publicznego organizowanego przez Biuro Zamówień Publicznych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, na realizację Pracowni integracji systemów automatyki budynkowej finansowanej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza oferta okazała się najlepsza i przystąpiliśmy do realizacji tego trudnego zadania. Pracownia ta powstała w Katedrze Aparatów Elektrycznych i jest czynna od lutego 2009. W pracowni tej prowadzone są szkolenia z zakresu integracji systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków HMS/BMS (Home/Building Management System), które są realizowane w ramach Zadania 19 pt “Pracownia integracji systemów zarządzania zasobami energetycznymi budynków HMS/BMS (Home/Building Management System)”, w projekcie Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń-zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W imieniu autorów projektu z KAE PŁ serdecznie zapraszamy na szkolenia podstawowe, jak i zaawansowane.
Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły i uczelnie do partnerskiej współpracy z LCN Polska.


Politechnika Łódzka

Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Informatyki i Automatyki Katedra Aparatów Elektrycznych

Strona projektu

dr hab. inż. Piotr Paweł Borkowski
mgr inż. Marek Pawłowski
e-mail: marek.pawlowski@p.lodz.pl

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej – Zakład Napędu Elektrycznego

Zakład Napędu Elektrycznego

doc. dr Krzysztof Duszczyk
ul.Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska

Wydział Elektroniki i Inżynierii Komputerowej Instytut Systemów Elektronicznych

Instytut Systemów Elektronicznych

dr Tomasz Owczarek
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 WarszawaPolitechnika Wrocławska

Wydział Elektryczny, Instytut Energoelektryki,Zakład Urządzeń Elektroenergetycznych

dr hab. inż. Antoni Klajn
e-mail: antoni.klajn@pwr.wroc.pl

Uniwersytet Techniczno Przyrodniczy

ul. Kordeckiego 20
85-225 Bydgoszcz

Zespół Placówek Oświatowych

www.ckp.opole.pl

ul. Torowa 7
45-073 Opole