Teatr Miejski w Hildesheim

Teatr Miejski w Hildesheim

Sterowanie reżyserią świetlną w foyer i małych scenach. Sterownie światłem w sali prób, klatkach schodowych i korytarzach. Obsługa może odbywać się indywidualnie oraz centralnej z tablicy.

Details