Nowy “inteligentny” moduł – LCN-UPU – ściemniacz uniwersalny

Moduł przełączania i regulacji 2x300VA do puszki podtynkowej z wyjściami mocy MOSFET.

Jest to moduł bazujący na module LCN-UPP . Różni się on zastosowaniem tranzystorów MOSFET jako aktorów ściemniania (zamiast triaków) daje to możliwość wyboru trybu pracy ściemniacza:

– sterowanie zboczem narastającym (niem. Phasenanschnitt) tak jak w ściemniaczu triakowym

– sterowanie zboczem opadającym (niem. Phasenabschnitt).

Ten drugi tryb pracy jest często wymagany przez producentów,  aby móc prawidłowo ściemniać ich źródła światła LED 230V (np. Philips).

Moduł UPU wzbogacony został także o dodatkowe funkcje:

Offset

Wiele żarówek LED świeci od 5% i więcej (niektóre nawet od 25%) zależy to od producenta lampy. Poniżej tych wartości ściemnianie nie odnosi żadnego skutku – żarówka jest wyłączona. Aby zniwelować “bezczynność” ściemniacza w tym zakresie, można ustawić dla każdego ściemniacza “offset” 0-30% . Wtedy żarówka reaguje nawet przy niskich poziomach ściemniania zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Przekierowanie wartości zmiennych bezpośrednio na wyjścia

Funkcja ta jest interesująca np. dla teatru, w którym do kontroli oświetlenia zastosowana jest magistrala DMX . Funkcja ta może być też wykorzystana do różnych “sztuczek” podczas programowania różnych funkcji w modułach LCN: Obecne wartości w Zmiennych 1..4 mogą bezpośrednio sterować wyjściami ściemnianymi. Wyjście 1 jest jaśniejsza, gdy wzrasta wartość w zmiennej 1 Mamy do wyboru kilka zakresów wartości zmiennych (0..200, 0..255, 0..1000) które odpowiadają jasności wyjść 0..100% . Zmiany jasności wyjść mogą następować z rampą 1s lub ok. 6s.

Jeśli mamy moduł LCN-DMXH i lampy podłączone bezpośrednio do wyjść modułów LCN to można nimi bezpośrednio sterować przez konsolę DMX.

Moduł podtynkowy LCN-UPU jest modułem o funkcji czujnika i elementu przełączającego sieci LCN. Wyposażony jest poza tym tak jak LCN-UPP we własny procesor oraz przyłącze T oraz I do podłączenia dalszych czujników i elementów przełączających LCN. Wewnętrzny program operacyjny może być dowolnie parametryzowany za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego LCN-PRO.

Zazwyczaj montowany w dowolnym miejscu w głębokich puszkach pod włączniki lub w puszkach rozgałęźnych.