LCN-PRO 6.21 Nowa wersja oprogramowania

Jest już nowa wersja oprogramowania uruchomieniowego LCN-PRO Version 6.21 (16.11.2016).

– Pojawiła się obsługa nowego czujnika uniwersalnego LCN-GUS.

– Wyszukiwanie modułów po nazwie, komentarzu itp.

  – Nowe okienko – łatwe wyszukiwanie nowych modułów w instalacji.
pro62a                           pro6-mehr-tasten-kpro6-assi-key-k