Menu

     → Issendorff KG

     → Jak to działa?

     → Osiągnięcia

     → Do pobrania

     → Prasa o LCN

Sieć LCN – magistrala

System LCN nie wymaga centralnego sterowania: każdy moduł sieci reguluje samodzielnie transmisję danych do innych modułów, analizuje czujniki, steruje elementami przełączającymi, przetwarza informacje i przekazuje je dalej. W ten sposób można decentralnie przetwarzać wszelkie informacje i tym samym realizować w miejscu montażu automatyczne i kompleksowe układy sterowania. Już dwa moduły tworzą bez żadnych elementów pomocniczych funkcjonalną magistralę LCN.

Klawiatura

klawiatura

LCN oferuje niemalże nieograniczone możliwości począwszy od zwykłego przełączenia światła lub sterowania roletami zewnętrznymi aż po całościową obsługę wielu odbiorców lub grup odbiorców.

Moduły

moduly

LCN oferuje siedem różnych typów modułów. Moduły różnią się obudową oraz rodzajem i ilością dostępnych przyłączy. Funkcje inteligentnych modułów można rozszerzyć podłączając podzespoły peryferyjne, co pozwala sprostać indywidualnym wymaganiom.

komunikacja-img

Komunikacja

Sieć LCN wykorzystuje do transmisji danych dodatkową żyłę transmisyjną oraz żyłę zerową konwencjonalnej sieci instalacyjnej. Każdy moduł LCN może dzięki tym dwóm żyłom komunikować z całą magistralą.

adresowanie

Adresowanie

Aby każdy pojedynczy moduł LCN był podzespołem systemu, z którym będzie można się komunikować, należy na etapie programowania za pomocą oprogramowania systemowego LCN przydzielić mu indywidualny adres identyfikacyjny

programowanie

Programowanie

Żądane funkcje i zachowanie modułu LCN przyporządkowuje się i programuje podczas uruchamiania instalacji. Potrzebny jest do tego PC z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym LCN.